Bij het afronden van een tentamen in Parate Kennis, heeft de student de mogelijkheid om direct een protest op een of meerdere vragen aan te tekenen.

Dit heeft een aantal voordelen:

 • Een voordeel is dat het protest direct na het tentamen in de mailbox van de verantwoordelijke docent komt.
 • De rechtstreekse lijn student-docent, draagt bij aan een zo snel mogelijke afhandeling.
 • De docent kan het protest via één druk op de knop zelf toewijzen aan een andere docent.
 • Afhandeling van het protest is volledig gedigitaliseerd.
 • De docent handelt het protest af op de site van Parate Kennis waar het protest is gekoppeld aan het tentamen.
 • De koppeling zorgt voor eenvoudig terugvinden in het archief.

Wanneer een student bij een tentamen een protest indient, worden er door het systeem twee mails verzonden:

 1. De eerste mail gaat naar de student zelf met een overzicht van alle van alle vragen van dat tentamen waarop deze student een protest heeft ingediend.
 2. De tweede mail gaat naar de docent, die bij dat tentamen staat vermeld als eindverantwoordelijke. Deze mail is bedoeld om de docent te informeren, dat er een protest is ingediend.

Als docent kun je jouw protesten gaan afhandelen door in te loggen op Parate Kennis, naar het Docent-dashboard te gaan en op de tab "Protest" te klikken. Je komt dan bij de afbeelding hieronder. Alle openstaande protesten zijn direct zichtbaar.

Het zoeken naar protesten is dus alleen nodig bij afgehandelde protesten. Je kunt protesten zoeken op studentnummer.


protestDashboard1

Elk protest bevat de volgende data:

 • Voornaam Achternaam student / studentnummer
 • Naam tentamen / datum tijd dat het gemaakt is
 • Welke docent verantwoordelijk is voor de afhandeling
 • Overzicht van de vragen waar een protest op ingediend is
 • Staat van het protest

Met het pijltje naast de naam van de docent kun je het protest aan een andere docent delegeren. (Delegeren is nog nooit zo makkelijk geweest! :-) ) De andere docent zal hierover een mail ontvangen.

Daaronder zie je een overzicht van de vragen waar de student een protest over ingediend heeft, per regel 1. (In het voorbeeld hier dus 1 vraag.)

Die regel begint met dit icon: protestIconToon, dan het nummer van de vraag en dan weer een icon: protestIconLeeg.

Het eerste icoon geeft je een popup, met daarin de vraag van de student, het protest ernaast, en daaronder jouw reactie als docent. Dit is een grote popup, die uitgaat van een 1920 pixels breed scherm:

protestPopupVraag

Het linkerdeel van dit scherm bevat de vraag (met het antwoord) van de student.
De iconen boven aan in het rechter-deel van het scherm geven je de demo en (eventueel) het rekenblad van de student.
Daaronder staat de tekst van het protest zoals door de student ingegeven.
Daaronder weer kun je jouw reactie op dat protest intypen. Hierbij zijn simpele opmaak-mogelijkheden beschikbaar, zoals vet, italic, opsommingen etc. Dit is de tekst die ook naar de student verzonden zal worden als je het protest afsluit.

Jouw beoordeling van het protest geef je aan door, nadat je de reactie hebt ingetypt, op ofwel afwijzen of toekennen te klikken - een van de twee knoppen onderaan het protest.

(Als je dit schermpje wil verlaten zonder een beoordeling van het protest te geven, gebruik dan het kruisje rechtsboven in!)

Als je op afwijzen of toekennen hebt geklikt, kom je terug in het overzicht. Afhankelijk van jouw beoordeling van het protest is het lege rondje dan veranderd in ofwel een kruisje of een vinkje. Het protest kan dus 3 verschillende statussen hebben:

protestIconLeeg Protest nog niet beoordeeld 
protestIconToegewezen  Protest toegewezen
protestIconAfgewezen   Protest afgewezen

 Als alle vragen zijn beoordeeld, verandert het onderste deel van het protest in het overzicht in:

protestDashboardBeoordeeld

Het stukje tekst in het vak kan bewerkt worden; u kunt hier indien gewenst een persoonlijke boodschap in meegeven.

Met de knop "Beoordeeld" sluit u het protest af. De student wordt dan gemaild met uw beoordeling.

In die mail staat per vraag uw beoordeling en onderaan het tekstje met de persoonlijke boodschap.

Het protest wordt nu uit uw overzicht verwijderd; u kunt het altijd terug vinden door bovenaan in het scherm te zoeken op studentnummer.