formulevoorbeeld1

Bij sommige vragen zal het systeem een formule verwachten als antwoord. Je kunt deze vragen herkennen doordat het systeem wat je in typt meteen eronder als formule zal opschrijven, zoals hiernaast:

Doordat het systeem onmiddelijk weergeeft wat je intypt, kun je zien of de interpretatie klopt met jouw bedoeling. De formule in dit eerste voorbeeld is natuurlijk wel heel simpel, maar er zijn vragen waarbij het belangrijk is te controleren of wat het systeem denkt dat je probeert in te voeren klopt met wat je bedoelde. Bijvoorbeeld:

formulevoorbeeld2 formulevoorbeeld3
Deze invoer levert een heel ander resultaat op dan deze invoer. 

 

Bij de formules is het belangrijk het volgende te weten:

 1. Het systeem negeert alle spaties. Spaties kun je eventueel voor jezelf gebruiken om een formule leesbaarder te maken. Bij het evalueren van jouw antwoord worden eerst alle spaties verwijderd en pas daarna wordt het antwoord beoordeeld.
 2. Haakjes worden niet door het systeem niet genegeerd. Het voorbeeld hierboven zijn (dus) twee verschillende antwoorden.
 3. Punten of komma's maken niet uit: 0,50 is hetzelfde als 0.50
 4. Financiele getallen kan het systeem in formules niet herkennen. als je 1.700,50 invoert, zal hij dit zien als 1,700,50 (met dus 2x een komma!). Je moet dit getal ingeven als 1700.00 of 1700,00.
 5. Waneer je 2x invoert, zal het systeem dat interpreteren als 2×x dus 2 maal x
  Dit geldt voor alles dat je zo aan elkaar schrijft: 2(x+y) is dus gelijk aan 2×(x+y) dus 2 maal ( x + y )
 6. Wanneer je expliciet een vermenigvuldiging in moet voeren, kun je dat doen middels een *, zoals:
  vermenigvuldiging
  In dit geval kun je niet: 7^6 3^3 invoeren, want dat zou het systeem zien als: 7^63^3, wat je niet bedoelde.
  Wanneer je hier de ster tussen de twee termen in zet, is het duidelijk wat je bedoelt. 

Dan zijn er nog vragen waarbij je of een macht of een wortel-teken moet ingeven.

machtinvoerenaccentVoor het invoeren van een macht zijn er twee manieren. Je kunt deze het gemakkelijkst invoeren door een ^ te typen. (Bij de meeste computers zit dit boven de 6 op je toetsenbord.)

Het systeem zal de macht dan voor je tekenen zoals in het voorbeeld hiernaast.

Let op! Sommige computers zijn zo ingesteld dat ze werken met "dode toesten", wat handig kan zijn om letters met accenten te typen. Echter, wanneer je ^ typed en daarna een getal, maakt de computer er dan een "superscript" getal van, dus bijvoorbeeld: ⁴. Parate Kennis kan deze tekens niet herkennen; dit wordt dus fout gerekend. In zo'n geval moet je typen: ^-spatie. 

Je kunt ook gebruik maken van het knopje naast het invoervlak. Als je daar op klikt, verschijnt er een klein venstertje:

popup power

Wanneer je op <ok> klikt, zal de applicatie jouw ingevulde waarden invoeren in de vraag. Bij zowel de macht als de wortel gelden de wiskundige regels voor het gebruik van haakjes. Als je x1+y wilt invoeren dien je dus in de vlakjes eerst de x enin het volgende (2 + y) en niet x en dan 2 + y, want dan is het resultaat: x^2 + y, wat betekent (x-tot-de-macht-2) plus y. (Vanwege de wiskundige regels voor volgordes van bewerkingen.)